28.11.2017

MEVLİD KANDİLİ MESAJI

29 Kasım Çarşamba gününü Perşembeye bağlayan gece alemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s)’in varlık âlemini şereflendirmesinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu vesileyle Rasûl-i Ekrem Efendimize (s.a.s), onun âl ve ashâbına, evlâd ü iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm ediyorum.

Getirdiği vahiy ışığıyla karanlık ve cehalet içerisinde kavrulan insanlığı yeniden aydınlığa çıkaran, insanlığı yabancılaştığı öz değerleriyle yeniden buluşturan Rahmet ve Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s)’in evrensel mesajlarına ve getirdiği ilkelere bugün ne kadar çok muhtaç olduğumuz aşikârdır.

O'nun sözleri insanı kendisiyle barıştıran, içinde yaşadığı kainatla kaynaştıran, Rabbine ulaştıran düsturlardır. O'nun hayatı inananlar için en güzel örnektir. Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir" (Ahzab, 33/21) buyrulur. O’nu örnek almak, bize bıraktığı Kur’an ve sünnet gibi iki emanetin ilkelerine göre hareket etmekle mümkün olacaktır. Ferdi ve toplumsal problemlerin çözümünü başka yerlerde aramak beyhude mesai tüketmekten öteye geçemez.

Bugün İslam Coğrafyasında akan kanların, yaşanılan zulümlerin temel sebebi, peygamberlik halkasının sonuncusu, üsve-i hasene Hz. Muhammed (s.a.s)'in örnekliğinin iyi anlaşılamaması, ortaya koyduğu temel değerlerin ve Kur'anî ilkelerin Müslümanlarca yeterince içselleştirilemeyerek hayata aktarılamaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Müslümanların insanlığın temel değerlerinin en başında yer alan "emin" olmanın, "emanete riayet etmenin" (Mü'minun, 23/8), "emaneti ehline teslim etmenin" (Nisa, 4/58) nasıl olacağını görmek için “Muhammedü’l Emin” olan o kutlu insanı iyi anlamaları gerekir. Bugün insanlığın yabancılaştığı “hak”, "adalet" ve "merhametin" nasıl olacağını görmek ve "yeryüzünün şerefli halifesinin" sorumluluklarını öğrenmek için kutlu elçiye iyi bakmak gerekir. 

İşte idrak edeceğimiz Mevlid Kandili ile insanı insan yapan bütün değerlerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin (s.a.s) doğumunu kutlayacak, onun insanlığa sunduğu bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan ilkeleri hatırlama ve hatırlatma fırsatı yakalayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi tebrik eder, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için mevlid kandilinin barış, huzur ve berekete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim.