18.04.2022

İl Müftüsü Şahin' den Zekat Mektubu

Kıymetli Kardeşim,

Yüce dinimiz İslam, sosyal yardımlaşmaya önem vermiş ve çeşitli vesilelerle zenginlerin, fakirleri görüp gözetmelerini emretmiştir. Zenginlere zekât yükümlülüğü getirmekle de bu yardımlaşmayı sistemleştirerek zengin ile fakir arasında zekatı köprü kılmıştır.

Yüce Allah (c.c), zengin Müslümanlara her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermesini emretmiştir: “Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka (zekat) al. Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir.” (Tevbe, 103)

Zekat aynı zamanda malı bereketlendirir: Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.” (Bakara, 261)

Hz. Muhammed (s.a.s) ise, “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı...” (Ebû Dâvûd, Zekât, 32) ve “Her şeyin bir zekâtı vardır...” (İbni Mâce, Sıyam, 44) buyururken, zekatın malı temizlediğini haber verir ve insanın sahip olduğu her bir nimete karşı şükretmesi gerektiğini vurgular. Bu anlamda zekât, Allah’ın verdiği mala karşı şükür vazifesidir. Zekât malı arındırır, bela ve musibetlere karşı kişiyi muhafaza eder.

Isparta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi işbirliğiyle, hali vakti yerinde olan kardeşlerimizle muhtaç kardeşlerimiz arasında köprü oluyor ve fakirlerin yüzünün gülmesine vesile oluyoruz.

Neden Türkiye Diyanet Vakfı?

Çünkü Türkiye Diyanet Vakfı, dünya üzerinde iyilik egemen olsun diye çalışmaktadır. Emanetinizden emin olarak verdiğiniz zekat ve bağışlarınızı vakıf malı bilinciyle en uygun şekilde ve en uygun yerlere teslim etmektedir.

Yüce Allah (c.c), kazancınıza bereket, yuvalarınıza saadet versin. Tutmuş olduğunuz oruçlarınızı, verdiğiniz/vereceğiniz zekat ve sadakalarınızı kabul eylesin.


 

Bayram ŞAHİN

Isparta Müftüsü